תקנון ותנאי שימוש באתר HOMAYA Cosmetics & Aromatherapy

התנאים רשומים, מטעמי נוחות, בלשון זכר בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

הקדמה

אתר HOMAYA Cosmetics & Aaromatherapy (להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח) האתר מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ולא להעביר פרטים של הלקוח לאף גורם אחר.לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: “הלקוח") כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או
הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר
באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש.

אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו לבין האתר ו/או לבין מפעיל האתר. האתר ו/או מפעילו רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר. כותרות וכותרות משנה בתקנון זה מובאות לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

החזרה וביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה (עסקאות שבוצעו בעסקת מכר מרחוק שבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה או באמצעות הטלפון והן בלבד( והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן":החוק(" ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר. במידה ורכשת מוצר ולא הייתה לך השפעה או הטבה ממנו אין על כך אחריות או אפשרות לדרישת החזר כספי מכיוון שכל מוצר הוא אינדווידואלי בכל מה שקשור להשפעתו על הלקוח אם בלקיחה פנימית או מריחה חיצונית. כל המוצרים המופיעים באתר הינם חדשים וללא פגם. המוצרים מגיעים באריזתם המקורית, אלא אם נכתב אחרת באופן בולט וברור בפרוט המוצר.
כל המוצרים המוצעים בחנות עשויים מחומרים טבעיים ועדינים ככל האפשר, תוך פירוט מלא של כל הרכיבים הקיימים בהם. יחד עם זאת מאחר וישנם אנשים בעלי רגישויות שונות שלא ניתן לצפות מראש, היצרן והמוכר לא יהיו אחראים במידה והלקוח אלרגי למוצר. הלקוח מודע לכך כי חלק מהמוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל (עדיין).התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק ללקוח באריזה שונה מהמוצג באתר בשל הבדלים באריזות שיש לעיתים במלאי היצרן.

הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר ארוז היטב לכתובת החברה ולשאת בעלויות המשלוח (במקרה שהמוצר כבר נשלח). הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא למעט דמי המשלוח ובתנאי שהמוצרים הגיעו למוכר במצב תקין וללא שימוש. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. במקרים אלו הלקוח לא יחויב בעלות המשלוח: אם המוצר הגיע שבור או פגום או בשונה ממה שהוזמן. זיכוי זה יהיה תקף ל 6 חודשים ממועד ההחזרה, לאחר מועד זה לא יכובד הזיכוי.
במידה והזיכוי אבד/נגנב/הושחת לא יוחלף הזיכוי ולא יתאפשר מתן זיכוי אחר ו/או פיצוי בגינו.
הזיכוי יינתן בהתאם למחיר ששולם בפועל.
זיכוי/החלפה יתאפשר רק על מוצרים שלא נפתחו מאריזתם המקורית, לא נפגמו ולא חלה
הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו ושלא נעשה בהם כל שימוש מכל סוג שהוא.
סכום הזיכוי יהיה זהה לסכום ששולם בפועל בעת רכישת הפריט או כנגד החזרה המוצר יינתן שובר זיכוי.

ביטול רכישה מצד מפעיל האתר

החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש
באתר באופן תקין . במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה והחנות תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
מעת לעת יכולים להתבצע עדכונים באתר או עבודות תחזוקה שוטפות. כל טעות בדף המוצר אינה מחייבת את מפעיל האתר והינה בגדר ט.ל.ח, במקרה שכזה ידאג מפעיל האתר ומי מטעמו ליידע את הלקוח בדבר הטעות.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי האתר ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בכל מקרה האתר ו/או מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה שלא לספק מוצר שאזל מהמלאי וזאת מבלי שתשמע כל טענה לעניין זה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .בעסקה שבוצעה באופן פרונטלי מול מוכרן האתר במחסני האתר יחולו תנאי ביטול עסקה בהתאם לקבוע בחוק.
עסקת רכישה מוגדרת כעסקה שחוייבה בפועל ע"י מפעיל האתר (הזנת פרטי האשראי אינה מהווה ביצוע הסליקה באופן מיידי אלא אישור הזמנה ראשונית בלבד( ובסיומה נשלחת אוטומטית חשבונית ללקוח דרך המייל, כל עוד לא בוצעו תנאים אלו, לא תהיה כל טענה מצד הרוכש כנגד מפעיל ובמקרה שכזה למפעיל האתר זכות מלאה לבטל את העסקה.

דמי משלוח וזמני אספקה

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר וזאתע"פ התעריפים הנקובים בדף העגלה.
במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות באשר למועד האיסוף .מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. המשלוחים של המוצרים מגיעים או בלוקר, או נקודת איסוף בתוספת עלות של 19ש"ח או על-ידי שליח עד בית הלקוח או עד הכתובת שצוינה בזמן העסקה בעלות של 40 ש”ח, בקנייה מעל 350 ש”ח משלוח חינם. הלקוח יכול לבחור את דרך השילוח הנוחה לו.

משלוחים עד 7 ימי עסקים (לא כולל שישי-שבת), היום בו מתבצעת העסקה אינו נכלל בחישוב 7 ימי העסקים של קבלת המשלוח. הזמנה שמתקבלת לאחר השעה 17:00, תחשב מיום העסקים הבא.

משלוחים ישולמו לפי סך ההזמנה הכולל ובהתאם לצורת השילוח המתבקשת. לתושבי יישובים מרוחקים המשלוח, במידה ובחרתם שליח, יגיע לדואר היישובי/מזכירות.
משלוח המוצרים יתבצע ע"י ימי האספקה הכתובים בפירוט של כל מוצר (ימי עסקים) בתוספת ימי שילוח (3-7 ימי עסקים) ממועד ביצוע ההזמנה כאשר יום ההזמנה אינו נחשב בחשבון. זמן האספקה המובטח הינו מיום ביצוע התשלום בפועל, כאשר יום עבודה כולל את ימים א'-ה', לא כולל חגים ומועדים. המוכר עושה כל שביכולתו בכדי לזרז את זמן האספקה.
על אף האמור לעיל, הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי במקרה של עיכוב בהגעת המוצר מסיבה שתלויה בחברת השליחויות. המוכר יעשה כל שביכולתו על מנת לזרז ולאתר את המוצר עבור הלקוח.
המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.
מפעיל האתר לפי העניין ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר,לכתובת כפי
שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא
אם צויין מפורשות אחרת.
האתר ידאג כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
כל סיבה שאינן בשליטת האתר.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית האתר יהיה רשאי לספק את המוצרים
ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

אופן התשלום

התשלום הוא באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ישראכרט, ויזה, מסטרקארד, PAYPAL .
החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות בתשלומים על ידי הלקוח בעת הרכישה.
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" / "רכישה טלפונית ו/או "עסקת אינטרנטית".
במקרה של תשלום בהעברה בנקאית המוצרים לא ישמרו לטובת הלקוח עד קליטת התשלום בחשבון הבנק של החברה.

החזרות

שירות הלקוחות שלנו זמין תמיד עבורכם באמצעות הטלפון,Email WhatsApp
במידה ואתם מעוניינים לקבל החזר תשלום על מוצר שלא נעשה בו שימוש כלל וסגור באריזתו המקורית, תוכלו לשלוח אלינו חזרה תוך 14 יום לכתובת: ת.ד. 44214, מיקוד 91441.
שימו לב לפני שליחת המוצר בחזרה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבל אישור.
החברה רשאית לגבות ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 5% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק (להלן: “דמי הביטול("
עלות משלוח החזרת המוצר תהא על חשבון הלקוח.
במידה וקיבלתם מוצר פגום, אנא עדכנו את שירות הלקוחות שלנו ואנחנו נדאג לטפל בפנייתכם.

כללי

"הזמנה טלפונית/הזמנה שלא שולמה": במידה והלקוח בחר שלא לשלם עבור הזמנה שבוצעה וביצע את התשלום מאוחר יותר, המחירים התקפים יהיו אלו המופיעים באתר ביום ביצוע התשלום בפועל ולא המחירים שהופיעו בעת ביצוע שליחת ההזמנה. בכל מקרה המחירים המחייבים הם אלו המופיעים ביום ההזמנה בדף המוצר. כמו כן, מלאי המוצרים עלול להשתנות ואין הבטחה לכך שהמוצרים שהוזמנו יהיו זמינים במלאי לתשלום מאוחר יותר.
המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעתו.
. המוכר ראשי לסרב למכירת מוצרים ללקוח ללא מתן סיבה

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה ושאלה.

פנייה לשירות לקוחות:

טלפון/ווטסאפ 050-4-30-38-30
מייל homayaca@gmail.com
או בכתב לת.ד 44214 ירושלים מיקוד : 91441

אנו מאחלים לכם קנייה נעימה ומהנה ומזמנים אתכם ליצור קשר בכל שאלה או עניין.
התכנים באתר זה אינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת, או תחליף להתייעצות עם מומחה.
המוצרים אינם מוגדרים כתרופות. השימוש במוצרים על אחריות המשתמש בלבד.